ONLINEKONSULTASJON

En onlinekonsultasjon kan være et fint sted å starte om man ønsker å kartlegge behov for hjelp samt få nyttig veiledning og verktøy tilpasset deg og din hund. Det er et fint alternativ til deg som ikke har mulighet til å møte opp på en fysisk privattime. En privattime i etterkant er dog en god ide for å få tilbakemelding på praktisk utførelse av verktøy og øvelser som blir gjennomgått. Mange søker hjelp først når hunden har alvorlige problemer med å fungere i hverdagen. Da kan arbeidet med å snu den negative trenden bli mye større enn om man hadde tatt kontakt tidligere.

HUSK: Det er alltid bedre å forebygge enn å behandle!

Kun deg og din hund i fokus


Ingen andre forstyrrelser eller deltakere. Kun deg og din hund. Jeg fokuserer på deres spesifikke problemstilling med hensyn til den enkelte hund og fører.

Skriftlig sammendrag av timen


Alle privattimer inkluderer et skriftlig sammendrag av timen samt forklaring og gjennomgang av aktuelle øvelser og teori

Oppfølging


Om du skulle ha spørsmål i etterkant av timen er det bare å ta kontakt via mail, så svarer jeg så fort jeg kan

PRIS: 800 kr/60 min

unsplash